Muskelvärk – orsaker och behandling

Muskelvärk är i en eller annan utsträckning något de flesta av oss har upplevt i livet, och mest troligt mer än en gång. Anledningarna till värken kan variera men det finns ett antal orsaker som är vanligare än resten.

I regel är ömhet och smärta i musklerna ett tecken på skadade muskler. Det kan kännas antingen när man rör muskeln, vidrör den eller båda. Och under aktivitet och vila. Den upplevda smärtan kan variera stort från fall till fall och vara allt från näst intill omärkbar till så kraftig att man knappt kan använda muskeln alls. Praktiskt taget alla muskler kan drabbas men ryggen är ett av de vanligaste områdena.

Muskelvärk kan försvåra vardagslivet genom att göra väldigt enkla aktiviteter och rörelser besvärliga och smärtsamma, som att böja sig ned, gå i uppförsbacke eller bara lyfta upp saker.

Muskelvärk kan uppstå i samband med för hård träning. Detta är dock inte exakt samma sak som träningsvärk. Istället är denna muskelvärk något som uppstår av överansträngning eller en mindre skada i samband med träningen.

Infektioner är en annan anledning till varför muskelvärk  kan uppstå, ibland från en enkel förkylning. Som ett symptom är dock detta något som är förknippat med en mer spridd inflammation.

Stress är faktiskt också något som kan ge upphov till muskelvärk. Detta beror på att stress kan få kroppen att producera hormoner som får musklerna att dra sig samman och öka känsligheten för smärta. Efter en lång och jobbig arbetsdag kan därmed muskelvärk uppstå eller förvärras.

Normalt sett brukar man uppmanas att vänta ett antal dagar och se om värken förbättras. Under tiden kan man även använda receptfria läkemedel för allt lindra smärtan. Både läkemedel man sväljer eller stryker ut över det drabbade området kan vara effektivt.

Upplever man dock väldigt svår eller långvarig smärta är det dock bäst att uppsöka en läkare. Det finns allvarliga sjukdomar där muskelvärk är en vanligt symptom och att utesluta dessa är något man vill göra så tidigt som möjligt.