Hälsan och åldern

En aspekt av hälsa vi alla delar är att med åldern kommer vissa saker och ting försämras. Den extra utsträckningen av försämringen beror delvis på vår genetik men också hur väl vi tar hand om oss själva. En hel del kan förmildras genom hälsosamma rutiner och aktiviteter, men somliga ting står utanför vår kontroll.

Muskler, leder och skelett

Som vi åldras blir både våra muskler och leder stelare och vi börjar tappa massa i musklerna. Som denna går ned går också fettmassan upp. Att hålla sig aktiv och se till att äta hälsosamt är ett bra sätt att motverka båda dessa. Den som varit aktiv under sina yngre år ger sig ett bra försprång.

Ledsjukdomar är något alla kan drabbas av men de blir mycket vanligare ju äldre man blir. Sjukdomen artros är exempelvis väldigt vanlig och leder som drabbas inkluderar knän, fingrar och höften.

Skelettet kan drabbas av bland annat benskörhet, något vi ser mer av bland kvinnor än män. Benskörhet gör att man inte längre har samma motstånd mot yttre krafter och personer som lider av detta löper därför större risk för benbrott.

Sinnena förändras

Med åldern kan flera av sinnena försämras. Synen är nog det första många skulle ta upp och det kan orsakas av allt från försvagade ögonmuskler till åldersrelaterade sjukdomar. Saker som grå starr och grön starr är nog något de flesta hört talas om.

Att vår hörsel också kan bli sämre är väl känt. Vid högre ålder är det därför en god idé att låta en expert undersöka detta. Försämringen kan många gånger ske så pass gradvis att man inte uppfattar hur mycket den förändrats med tiden.

Men även vårt lukt- och smaksinne kan bli sämre med ålder, speciellt i 70-årsåldern. Rökning är något de flesta säkert har hört kan påskynda just detta.