Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Har ni ett arbetsmiljöombud på er arbetsplats? I så fall så finns det någon som ni kan kontakta om det är något som ni vill förbättra då det kommer till hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Har ni inte något ombud så prata med ledningen om detta och utse någon som kan tänka sig vara skyddsombud på er arbetsplats.

De anställdas hälsa

Det är viktigt att man tänker på de anställdas hälsa på en arbetsplats och det finns en arbetsmiljölag som arbetsgivaren ska följa. Det kan finnas mycket på en arbetsplats som påverkar oss på olika sätt. Det kan vara buller, dålig ventilation med mera. Det är viktigt att man arbetar för att förhindra problem som kan uppstå. Arbetsmiljöverket skriver om hälsa och säkerhet på deras sajt som kan vara bra att läsa både som anställd och som arbetsgivare. Där finns det riktlinjer som kan vara bra att följa för ett företag.

Vad kan man göra?

Vad kan man göra som anställd kan man fråga sig? Man kan påverka många saker som anställd. Framförallt så kan man påpeka saker som känns viktiga för den säkerhet och den arbetsplats man arbetar på. Det kan vara att man skulle vilja ha en hjärtstartare uppmonterad på strategisk plats på arbetsplatsen. En hjärtstartare kan vara livsavgörande om det skulle hända att en person får ett tillfälligt hjärtstopp. Dagens moderna hjärtstartare är effektiva och enkla att använda. Oavsett förkunskaper så ska man kunna köra igång och hjälpa till.