Att bli äldre

Alla blir vi äldre och det är svårt att förhindra vårt åldrande. Däremot så kan vi hjälpa till så att vi behåller vår hälsa så länge vi kan. Träningen är betydligt viktigare upp i åren även om det är viktigt för oss alla. Vi har alla olika erfarenheter av vårt åldrande och en del gillar inte alls att bli gammal. Andra trivs med att åldras.

Behovet som gammal

När man blir riktigt gammal så kan det finnas ett behov av social samvaro på ett annat sätt än vad det varit tidigare. Även fast man inte flyttat in på något ålderdomshem eller äldreboende så kan man vara i behov av viss hjälp. Samtala med era barn om detta och försök att lösa de situationer som behöver lösas för att få en bra vardag. Det är viktigt att man får ha det så bra som möjligt på ålderns höst. Att få hjälp med matlagning och städning kan vara oerhört uppskattat.

Erfarenhet som äldre

Att bli äldre innebär att vi får med oss fler erfarenheter och vi kan lära oss nya saker hela tiden. När man var yngre så kanske man inte alltid våga stå för sina åsikter. Med åldern så blir man säkrare på det man står för och fått en helt annan insikt till de åsikter man har. Det har även visat sig att man kan bli mer kreativ som äldre. Man kan förvisso ha det svårt för att minnas saker men samtidigt så om man behöver lösa en uppgift så fixar man det.